Sněmovní tisk 133
Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 3. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 174).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 66, usnesení č. 312).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 3. 2014 jako senátní tisk 242/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2014 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 242/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 242/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 488).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 1. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2020 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, Evropská unie, Kanada, letecká doprava, mezinárodní dohodaISP (příhlásit)