Usnesení PS č. 312

k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení (12. června 2014)

Související sněmovní tisky

133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou
ISP (příhlásit)