Usnesení PS č. 174

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou
ISP (příhlásit)