Organizační výbor
Usnesení č. 38 (6. března 2014)

Související sněmovní tisky

105 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

106 Novela z. - občanský soudní řád

107 Novela z. - občanský soudní řád

114 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

115 N.z. o regulaci prostituce

116 Návrh ústavního zákona o referendu

121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

122 Basilejská úml. o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

123 Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

128 Zpráva o inflaci - leden 2014

129 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

130 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

131 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2013

132 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael

133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

134 Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání

135 Novela z. o elektronických komunikacích




ISP (příhlásit)