Sněmovní tisk 129
V. n. zák. o obchodu s reprod. mat. lesních dřevin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas J. Ambrozek L..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 129/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 308).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 55, dokument 55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2003 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 55/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 82).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 129/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 129/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 282, usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2003.

Zákon vyhlášen 23. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 149/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Lesy

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: lesní certifikace, lesnická politika, osivo, pěstování lesů, rozvoj lesnictví, udržitelné lesní hospodářství, zalesňování

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)