Sněmovní tisk 1267
Vl. n. zák. o dovozu, vývozu a zpětného vývozu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1267/0 dne 28. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2165).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1267/3, který byl rozeslán 24. 4. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 2266).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 297, dokument 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 282, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 297/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 297/3 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 260/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, celní delikty, celní doklad, celní kontrola, celní právo, dovoz, duševní vlastnictví, nedovolený obchod, padělání, vývozISP (příhlásit)