Sněmovní tisk 1224
Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: kulturní majetek, kulturní politika, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)