Sněmovní tisk 1211
Úmluva o založení Evropské spol. pro financ. želez. vozů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1211/0 dne 11. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2104).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1211/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1211/2 (návrh procedurálního usnesení).
 • L

  Projednávání proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 32 dní (usnesení č. 2147).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2158).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 2. 4. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 5. 2002.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2002 jako senátní tisk 245/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 5. 2002.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, investiční podpora, kolejové vozidlo, železniční dopravaISP (příhlásit)