Usnesení PS č. 2158

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu /sněmovní tisk 1211/ (15. března 2002)
ISP (příhlásit)