Sněmovní tisk 1203
N. zák. o poskytnutí fin. pomoci na bydlení postiž. povod.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Bc. Tomáš Kvapil předložil sněmovně návrh zákona 19. 12. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1203/0 dne 2. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2002 jako tisk 1203/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 307, dokument 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek), Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 291, které bylo rozdáno jako tisk 307/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 307/3 (zamítá).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 261/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Půjčky, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, hypotéka, osídlení, pomoc obětem neštěstí, povodeň, veřejné půjčky, závazková odpovědnostISP (příhlásit)