Sněmovní tisk 1200
N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Bláha, Evžen Snítilý) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bláha Jan a Snítilý Evžen.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1200/0 dne 2. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2002 jako tisk 1200/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2012).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1200/5, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 2276).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 306, dokument 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 306/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 280/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, malé a střední podniky, právnická osoba, spotřební družstvo, ususfructus, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)