Sněmovní tisk 630
Novela z. o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 700/19, PID ALBSBBACDB5R.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen JUDr. Dominik Feri (usnesení č. 983).
  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 983).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 630/3, který byl rozeslán 10. 12. 2020 v 14:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 630/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1465).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 3. 2021 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 143).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 630/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 630/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 34, usnesení č. 1663).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 218/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3575Dominik Feri15799-23829.docx (28 KB) / PDF (316 KB, 7 stran) 23. 10. 2019 v 12:27:18
3946Dominik Feri16170-24365.docx (23 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 29. 11. 2019 v 09:52:32
4056Dominik Feri16280-24568.docx (23 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 19. 12. 2019 v 17:17:04
6284Helena Válková18508-28223.docx (33 KB) / PDF (271 KB, 6 stran) 22. 9. 2020 v 07:17:26
6291Tomáš Kohoutek18515-28237.docx (33 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 22. 9. 2020 v 23:17:39
6491Jakub Michálek18715-28602.docx (22 KB) / PDF (315 KB, 6 stran) 20. 10. 2020 v 10:50:50
6654Kateřina Valachová18878-28824.docx (19 KB) / PDF (271 KB, 3 strany) 30. 10. 2020 v 14:35:21
6710Dominik Feri18934-28920.docx (24 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 10. 11. 2020 v 14:28:00
6711Dominik Feri18935-28921.docx (26 KB) / PDF (339 KB, 4 strany) 10. 11. 2020 v 14:28:10
6714Jakub Michálek18938-28924.docx (22 KB) / PDF (315 KB, 6 stran) 10. 11. 2020 v 17:09:40
6753Jakub Michálek18977-28970.docx (15 KB) / PDF (327 KB, 6 stran) 12. 11. 2020 v 12:51:35
7065Taťána Malá19289-29411.doc (83 KB) / PDF (267 KB, 8 stran) 9. 12. 2020 v 11:45:33
7082Jakub Michálek19306-29433.docx (14 KB) / PDF (315 KB, 6 stran) 9. 12. 2020 v 19:14:55


Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, laický soudce, právní systém, soudce, soudní reforma, trestní řízení

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)