Usnesení PS č. 1663

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/5/ - vrácenému Senátem (25. května 2021)

Související sněmovní tisky

630 Novela z. o soudech a soudcích
ISP (příhlásit)