Sněmovní tisk 137
Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 13. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 219).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 137/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 33, usnesení č. 531).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 3. 2014 jako senátní tisk 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2014 a přijal usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 244/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 490).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: družice, Evropská unie, navigační zařízení, satelitní navigace, ŠvýcarskoISP (příhlásit)