Usnesení PS č. 531

k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení (4. prosince 2014)

Související sněmovní tisky

137 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.
ISP (příhlásit)