Organizační výbor
Usnesení č. 44 (19. března 2014)

Související sněmovní tisky

118 Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

119 Novela z. o majetku České republiky

136 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení

137 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.

138 Sml. mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel

139 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi

140 Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn.