Sněmovní tisk 139
Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 13. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 272).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 139/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2014 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 112, usnesení č. 491).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 3. 2014 jako senátní tisk 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 502).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 11. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 3. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 18/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva OSN, obchodování s lidmi, organizovaný zločin, ratifikace dohodyISP (příhlásit)