Usnesení PS č. 272

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení (15. května 2014)

Související sněmovní tisky

139 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi
ISP (příhlásit)