Sněmovní tisk 642
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 3. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 483/15, PID RACK9QMEL7OO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1208).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 642/5, který byl rozeslán 22. 9. 2016 v 14:35.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 642/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21., 26. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1401).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2016.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 460/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4656Helena Válková10117-13905.docx (24 KB) / PDF (315 KB, 5 stran) 29. 6. 2016 v 10:24:43
4686Pavel Blažek10147-13978.docx (20 KB) / PDF (310 KB, 2 strany) 11. 7. 2016 v 12:16:29
4689Nina Nováková10150-13985.docx (15 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 12. 7. 2016 v 14:05:56
4769Helena Válková10230-14223.docx (26 KB) / PDF (224 KB, 6 stran) 24. 8. 2016 v 16:38:49
4827Jana Pastuchová10288-14301.doc (21 KB) / PDF (216 KB, 4 strany) 6. 9. 2016 v 09:40:22
4859Radka Maxová10320-14336.doc (66 KB) / PDF (403 KB, 4 strany) 7. 9. 2016 v 17:33:36
4886Jeroným Tejc10347-14368.doc (27 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 12. 9. 2016 v 12:33:36
4894Karel Fiedler10355-14376.docx (8 KB) / PDF (242 KB, 4 strany) 13. 9. 2016 v 09:37:43
4921Hana Aulická Jírovcová10382-14441.docx (6 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 15:15:36
4943Radka Maxová10404-14473.doc (66 KB) / PDF (404 KB, 4 strany) 16. 9. 2016 v 09:25:47
4944Jan Farský10405-14474.doc (28 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 16. 9. 2016 v 09:36:07
4947Radka Maxová10408-14477.doc (67 KB) / PDF (405 KB, 4 strany) 16. 9. 2016 v 11:06:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Fondy, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanský zákoník, práva jednotlivce, soukromé právo, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)