Organizační výbor
Usnesení č. 213 (12. listopadu 2015)

Související sněmovní tisky

599 Novela z. - občanský soudní řád

601 Novela z. o pozemních komunikacích

620 N. z. o referendu o vystoupení ČR z EU

621 N. z. o referendu k imigračním kvótám EU

628 Novela z.o urychlení výstavby dopr., vodní a energ.infrastr.

631 Inf. o účasti ozbrojených sil ČR na voj. cvič. mimo území ČR

632 2. doplněk k účasti ozb. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR

633 3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR

634 Zpr. o činnosti Kontrolní rady GA ČR říjen 2014 - září 2015

637 Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek

638 Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.

639 Vl.n.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

640 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2014

641 Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě

642 Novela z. - občanský zákoník

643 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2014

644 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015

645 Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Mor.

646 Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

647 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

648 Dotační program K2015 - Podpora mimoprod.fun.ryb.revírů 2015

650 Vl. n. z. o použití peněž. prostředků z maj. trest. sankcí

651 Vl.n.z.,kterým se mění zák.v obl.mezin.spol.při správě daní

653 Novela z. o hornické činnosti

654 Novela z. o důchodovém pojištění

655 Novela z. o základních registrech
ISP (příhlásit)