Sněmovní tisk 850
Dohoda o spol. leteckém prostoru mezi EU a Moldavskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 14. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1394).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 850/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1481).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2012 jako senátní tisk 444/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 444/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 444/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 91).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 10. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 43/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, letecká doprava, letecký provoz, mezinárodní spolupráce, MoldavskoISP (příhlásit)