Sněmovní tisk 832
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 10. 2012 jako tisk 832/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2012 (usnesení č. 313). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 832/2 rozesláno poslancům 23. 11. 2012.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 832/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Zpráva projednána bez usnesení.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)