Sněmovní tisk 829
Novela z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 829/0 dne 11. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1468).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 829/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 829/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:28.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 1656).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 112/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 224).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 227/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6143Radim Jirout04756-04303.doc (28 KB) / PDF (89 KB, 2 strany) 2. 4. 2013 v 17:14:04


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovnictví, centrální banka

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)