Stenografický zápis 53. schůze, 10. května 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Helena Langšádlová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Stanislav Huml
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Stanislav Huml


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Baštýř


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1001/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Baštýř


45. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Jaroslava Wenigerová


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Bárta
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák


84. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Viktor Paggio
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Aleš Rádl
Poslankyně Marie Nedvědová


33. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Michal Babák
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Michal Babák


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 891/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Pavel Hojda


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Pavel Kováčik


24. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Radim Jirout


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Dědič


13. Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh /sněmovní tisk 803/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


16. Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 845/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vojtěch Filip


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vojtěch Filip


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


20. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


21. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Břetislav Petr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 777/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Polčák


29. Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Václav Baštýř
Poslankyně Dagmar Navrátilová


32. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

Poslanec Jan Smutný
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jiří Štětina


34. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Milan Urban


37. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Rudolf Chlad
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP