Sněmovní tisk 825
Novela z. - transplantační zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: MUDr. Patricie Kotalíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1348).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 825/2, který byl rozeslán 13. 12. 2012 v 14:37.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1435).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 22, dokument 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (prof. MUDr Miloš Janeček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 86).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 44/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4682Patricie Kotalíková04233-03385.doc (21 KB) / PDF (60 KB, 1 strana) 28. 11. 2012 v 11:00:13
4792Miroslav Svoboda04291-03464.doc (13 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 4. 12. 2012 v 15:18:32
4882Pavel Bém04330-03542.doc (24 KB) / PDF (41 KB, 2 strany) 11. 12. 2012 v 13:18:51
4883Pavel Bém04331-03543.doc (20 KB) / PDF (37 KB, 2 strany) 11. 12. 2012 v 13:19:49
4884Pavel Bém04332-03544.doc (20 KB) / PDF (36 KB, 1 strana) 11. 12. 2012 v 13:21:15
4885Pavel Bém04333-03545.doc (20 KB) / PDF (38 KB, 1 strana) 11. 12. 2012 v 13:21:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bioetika, lékařství, práva pacienta, právo na fyzickou integritu, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)