Stenografický zápis 47. schůze, 6. listopadu 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Patricie Kotalíková
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Husák
Poslanec Igor Svoják
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Hojda


133. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Poslanec Pavol Lukša
Poslanec František Dědič
Poslanec Jiří Papež


134. Návrh nového časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 4308/

Poslanec Pavel Suchánek


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Vladislav Vilímec


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 825/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Patricie Kotalíková
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Štětina
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


61. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - prvé čtení

Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Černý
Poslanec Stanislav Huml
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec František Laudát
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec František Laudát


16. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


18. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Milan Urban
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák


19. Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio


20. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio


19. Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


19. Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


20. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP