Sněmovní tisk 818
Rozpočet SFDI na rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 10. 2012 jako tisk 818/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Zpravodajem určen Ing. František Sivera.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 818/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1447).Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)