Sněmovní tisk 736
Novela z. o doplňkovém penzijním spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1239).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 736/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 1325).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 427, dokument 427/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2012 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 427/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 316, které bylo rozdáno jako tisk 427/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 754).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 403/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3842Radim Vysloužil03965-02842.doc (37 KB) / PDF (58 KB, 2 strany) 20. 9. 2012 v 10:47:00


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropská unie, Fondy, Pojištění, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění, pojistný nárok, povinné úspory, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)