Sněmovní tisk 725
Úml.o odpovědnosti za škody způsobené ropnými palivy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 25. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1287).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 725/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 28 dní (usnesení č. 1329).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1365).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 6. 2012 jako senátní tisk 380/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 380/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 7. 2012 a přijal usnesení č. 289, které bylo rozdáno jako tisk 380/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 744).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 11. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 5. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 41/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, námořní doprava, občanskoprávní odpovědnost, ratifikace dohody, ropný produkt, znečišťování ropnými produktyISP (příhlásit)