Sněmovní tisk 703
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 6. 2012 jako tisk 703/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 6. 2012 (usnesení č. 270). Zpravodajem určen Ing. Milan Urban.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 7. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 703/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1530).
  proběhlo 21. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1592).Hesla věcného rejstříku: Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)