Sněmovní tisk 691
Vl.n.z. o Státním pozemkovém úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 691/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1192).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 691/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 691/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:06 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 691/4, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1323).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 429, dokument 429/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2012 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 429/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 429/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 322, které bylo rozdáno jako tisk 429/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 780).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 691/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 691/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 283, usnesení č. 1440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 503/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3805Jiří Papež03948-02824.doc (22 KB) / PDF (83 KB, 1 strana) 19. 9. 2012 v 11:32:46


Hesla věcného rejstříku: Pozemkový úřad
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, nemovitost, pravomoc instituce, půda ve vlastnictví státu, systém vlastnictví půdy, výkonný orgán, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (56)ISP (příhlásit)