Sněmovní tisk 686
Novela z. - občanský soudní řád - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 18. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1240).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1316).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 421, dokument 421/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2012 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 421/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 750).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 404/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3788Otto Chaloupka03933-02807.doc (32 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 18. 9. 2012 v 14:44:42
3863Ivana Weberová03974-02855.doc (28 KB) / PDF (56 KB, 1 strana) 21. 9. 2012 v 09:38:02


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, hospitalizace, odvolání, práva dítěte, rovné zacházení, soud vyšší instance, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád686/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů686/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu686/0


ISP (příhlásit)