Usnesení PS č. 1240

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení (11. července 2012)

Související sněmovní tisky

686 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)