Sněmovní tisk 659
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 659/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1145).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 659/2, který byl rozeslán 6. 6. 2012 v 11:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1185).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2012.
  Návrh zákona 24. 7. 2012 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 659/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 659/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 37, usnesení č. 1258).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 9. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 314/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2561Michal Babák03559-02033.doc (41 KB) / PDF (93 KB, 3 strany) 5. 6. 2012 v 08:46:12


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, inflace, politika úsporných opatření

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti659/2
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění659/0


ISP (příhlásit)