Sněmovní tisk 640
Novela ústavního z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 22. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2012 jako tisk 640/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 91, usnesení č. 1599).Deskriptory EUROVOCu: parlamentní klub, politická odpovědnost, politické strany, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, právo volit, složení parlamentu, ústava, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)