Sněmovní tisk 621
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 621/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1078).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 621/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 621/2, který byl rozeslán 22. 6. 2012 v 11:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1242).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 397, dokument 397/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 397/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 241, které bylo rozdáno jako tisk 397/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 718).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 621/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 621/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 72, usnesení č. 1276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 29. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 360/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2690Jaroslav Plachý03647-02177.doc (30 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 12. 6. 2012 v 18:05:02


Hesla věcného rejstříku: Soutež hospodářská, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, právo EU - vnitrostátní právo, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)