Sněmovní tisk 604
Novela z. - insolvenční zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 15. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1077).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 604/2, který byl rozeslán 22. 6. 2012 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1241).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 398, dokument 398/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako tisk 398/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 714).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 604/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 604/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 71, usnesení č. 1275).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 334/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2572Michal Babák03570-02047.doc (62 KB) / PDF (69 KB, 6 stran)
03570-02048.doc (62 KB) / PDF (62 KB, 4 strany)
 5. 6. 2012 v 13:08:02
2607Michal Babák03593-02077.doc (64 KB) / PDF (69 KB, 6 stran) 6. 6. 2012 v 11:34:21


Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, podnikatel, podnikavost, pohledávka, solventnost, soutěžní politika, soutěžní právo, zadluženost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)