Sněmovní tisk 441
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 441/0 dne 16. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 655).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 441/2, který byl rozeslán 27. 10. 2011 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 153, usnesení č. 846).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 235, dokument 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Petr Guziana) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 453).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 470/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, povinné pojištění, sociální dávky, všeobecné zdravotní pojištění, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád441/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení441/0
21/1992novelizujeZákon o bankách441/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů441/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti441/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů441/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění441/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání441/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů441/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti441/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění441/0
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony441/0


ISP (příhlásit)