Sněmovní tisk 734
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1238).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 734/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 734/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 203, usnesení č. 1318).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2012.
  Zákon Senátem schválen 29. 10. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 407/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3581Michal Babák03867-02707.doc (32 KB) / PDF (107 KB, 3 strany) 4. 9. 2012 v 03:24:31
3812Miroslav Svoboda03955-02831.doc (42 KB) / PDF (101 KB, 4 strany) 19. 9. 2012 v 15:47:39
3813Ladislav Šincl03956-02832.doc (37 KB) / PDF (100 KB, 4 strany) 19. 9. 2012 v 15:49:56


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně - spotřební daň, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: chemický alkohol, minerální olej, spotřební daň, tabák

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)