Sněmovní tisk 668
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda Leg. rady vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 668/0 dne 19. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1600).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7159Kateřina Klasnová05219-05167.doc (20 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 13:26:11


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hlasování parlamentu, návrh na vyslovení nedůvěry, vláda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)