Sněmovní tisk 619
Vl. n. z., kterým se mění volební zákony - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 619/0 dne 29. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1061).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 619/2, který byl rozeslán 26. 3. 2012 v 10:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 1142).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 342, dokument 342/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2012 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 342/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 613).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 5. 2012 poslancům jako tisk 619/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 5. 2012 poslancům jako tisk 619/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 228, usnesení č. 1218).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 222/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1656Jan Chvojka03280-01521.doc (21 KB) / PDF (41 KB, 1 strana) 20. 3. 2012 v 15:50:15


Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie, Evropský parlament, Kraje, Parlament ČR, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, místní volby, organizace voleb, parlamentní volby, volby, zápis do volebního seznamu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)