Sněmovní tisk 594
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Emmerová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 3. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 594/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Lenka Kohoutová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13., 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1086).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 594/3, který byl rozeslán 15. 6. 2012 v 12:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1217).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 594/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 594/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 70, usnesení č. 1274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 331/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1830Milada Emmerová03325-01621.doc (21 KB) / PDF (76 KB, 1 strana) 2. 4. 2012 v 14:37:48
2528Milada Emmerová03554-02031.doc (32 KB) / PDF (70 KB, 2 strany) 1. 6. 2012 v 14:23:50
2567Roman Sklenák03565-02039.doc (44 KB) / PDF (110 KB, 2 strany) 5. 6. 2012 v 11:00:43
2628Jaroslav Eček03614-02106.doc (72 KB) / PDF (126 KB, 10 stran) 7. 6. 2012 v 10:56:32
2724Milada Emmerová03656-02189.doc (29 KB) / PDF (77 KB, 1 strana) 14. 6. 2012 v 11:27:45
2725Jaromír Drábek03657-02190.doc (24 KB) / PDF (64 KB, 1 strana) 14. 6. 2012 v 12:35:33
2726Jaromír Drábek03658-02191.doc (24 KB) / PDF (64 KB, 1 strana) 14. 6. 2012 v 12:42:33


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Politika sociální, Potřebnost sociální, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, péče o postižené osoby, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)