Sněmovní tisk 563
Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 563/0 dne 29. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1005).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 124, usnesení č. 1158).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 357, dokument 357/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 357/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 357/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 667).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 225/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Péče o zdraví, Poplatky, Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní podmínky, pracovní právo, zdraví na pracovišti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)