Stenografický zápis 33. schůze, 2. února 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Ivan Ohlídal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec David Rath


26. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Hamáček


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Hamáček


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Kateřina Konečná


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Miloslava Vostrá


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Florián


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011 /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Renáta Witoszová


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Vodrážka


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011 /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


24. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jan Klán


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Miroslav Opálka


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Martin Vacek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


77. Ústní interpelace

Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Šulc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Šulc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klučka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Václav Klučka
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Škárka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jaroslav Škárka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jan Kubata
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jan Kubata
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Václav Zemek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Michal Doktor
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP