Sněmovní tisk 561
Vl.n.z. o zrušení Státního fondu kultury ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 561/0 dne 24. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Josef Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1015).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 561/2, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 75, usnesení č. 1404).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 19. 10. 2009 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Kultura, Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: kulturní organizace, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)