Usnesení PS č. 1404

k vládnímu návrhu zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení (30. září 2009)

Související sněmovní tisky

561 Vl.n.z. o zrušení Státního fondu kultury ČR
ISP (příhlásit)