Sněmovní tisk 477
N.ústav.z. o referendu o přistoupení ČR k Lisabonské smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 477/0 dne 2. 4. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 477/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evropská společenství, Referendum

Deskriptory EUROVOCu: Lisabonská smlouva, referendum, Smlouva o Evropské unii, smlouva o přistoupení k EU, ústava, ústavní právoISP (příhlásit)