Sněmovní tisk 269
Novela z. o vzdělávání - školský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 13. 8. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Jan Morava a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 33, usnesení č. 398).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 114, dokument 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 212).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 11. 2007 poslancům jako tisk 269/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 11. 2007 poslancům jako tisk 269/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 504).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 343/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Školství

Deskriptory EUROVOCu: přístup ke vzdělání, školství, vzdělávání cizinců

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)269/0
221/2003novelizujeZákon o dočasné ochraně cizinců269/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)269/0


ISP (příhlásit)