Usnesení PS č. 398, část č. 1/2

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (25. září 2007)

Přílohy dokumentu

U0398.docISP (příhlásit)