Sněmovní tisk 793
Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Marková S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 2. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 793/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1411).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 793/2, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 10:40.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)